Jak napsat KILLER prodejní text bez briefu, znalosti produktu a cílové skupiny

Nevím.

Vy ano?